Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i W & IT Solutions Group AB

W & IT Solutions Group AB

W & IT Solutions Group AB
Birger Jarlsgatan 21
111 45 Stockholm

Hemsida:

wanditsolutions.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

W & IT Solutions Group bedriver verksamhet inom handel med metaller och råvaror och begagnad elektronik genom sina dotterbolag Precisionsstål i Stockholm AB och W & IT Solutions AB och W & Solutions II AB. W & IT Solutions Group AB hette tidigare Precisionsmetall Group AB. Precisionsmetall Group AB hette tidigare GoldX International AB. GoldX International AB hette tidigare Stureguld Sverige AB.

Teckningsperiod:

27 mars 2019 - 10 april 2019

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

3,53 Mkr

Teckningskurs:

1,60 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

22 mars 2019

Värdering:

4,24 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 5:6. För en (1) innehavd aktie erhålls en (1) teckningsrätt och sex (6) teckningsrätter ger rätt att teckna fem (5) nya aktier.

Post:

Övrigt:

Uppdaterat: 2019-03-26

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss