Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i W & IT Solutions Group AB

W & IT Solutions Group AB

W & IT Solutions Group AB
Birger Jarlsgatan 21
111 45 Stockholm

Hemsida:

wanditsolutions.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

W & IT Solutions Group bedriver verksamhet inom handel med metaller och råvaror och begagnad elektronik genom sina dotterbolag Precisionsstål i Stockholm AB och W & IT Solutions AB och W & Solutions II AB. W & IT Solutions Group AB hette tidigare Precisionsmetall Group AB. Precisionsmetall Group AB hette tidigare GoldX International AB. GoldX International AB hette tidigare Stureguld Sverige AB.

Teckningsperiod:

21 februari 2018 - 8 mars 2018

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

10,6 Mkr

Teckningskurs:

0,08 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

20 februari 2018

Värdering:

10,6 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:1. För en innehavd aktie erhålls en teckningsrätt som ger rätt att teckna en ny aktie.

Post:

Övrigt:

Emissionen är säkerställd till hela beloppet via teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Uppdaterat: 2018-02-21

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss