Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i VNV Global Ltd

VNV Global Ltd

VNV Global Ltd
Church Street
Hamilton HM11, Bermuda

Hemsida:

vnv.global

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

VNV Global är ett investmentbolag vars affärsidé är att använda erfarenhet, expertis och ett vidsträckt nätverk för att identifiera och investera i tillgångar med en betydande potential för värdeökning. Bolaget har särskilt fokus på e-marknadsplatser och företag med starka nätverkseffekter. VNV Global Ltd hette tidigare Vostok New Ventures Ltd.

Teckningsperiod:

17 februari 2021 - 17 februari 2021

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

1 Mdkr

Teckningskurs:

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad emission via ett accelererat bookbuilding-förfarande. Jefferies och Pareto Securities agerar Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners.

Post:

Övrigt:

VNV Global inledde en riktad emission på 1 Mdkr efter att börsen stängt den 17 februari 2021.

"VNV Global avser att använda nettolikviden från den Riktade Nyemissionen till att utnyttja investeringsmöjligheter på kort sikt, genom att investera i både befintliga investeringar som behöver ytterligare tillväxtkapital och i potentiella nya investeringsmöjligheter. Den Riktade Nyemissionen ökar också Bolagets finansiella flexibilitet och möjliggör för VNV Global att dra nytta av förväntade investeringsmöjligheter med attraktiv avkastningspotential under de kommande 12-18 månaderna. Bolaget avser att använda 50-70 miljoner USD för att finansiera ytterligare investeringar för att stödja snabbare tillväxt och expansion i ett antal befintliga portföljbolag, potentiellt inklusive BlaBlaCar och SWVL. Ytterligare 50 miljoner USD"

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss