Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i VNV Global Ltd

VNV Global Ltd

VNV Global Ltd
Church Street
Hamilton HM11, Bermuda

Hemsida:

vnv.global

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

VNV Global är ett investmentbolag vars affärsidé är att använda erfarenhet, expertis och ett vidsträckt nätverk för att identifiera och investera i tillgångar med en betydande potential för värdeökning. Bolaget har särskilt fokus på e-marknadsplatser och företag med starka nätverkseffekter. VNV Global Ltd hette tidigare Vostok New Ventures Ltd.

Teckningsperiod:

8 juli 2020 - 22 juli 2020

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

872 Mkr

Teckningskurs:

55 kr per unit och aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

6 juli 2020

Värdering:

4 360 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 1:5. Aktieägare erhåller (1) uniträtt för varje en (1) aktie som innehas per avstämningsdagen. Fem (5) uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit i företrädesemissionen. Varje Unit består av en (1) Aktie och en (1) Teckningsoption.

Post:

Övrigt:

Befintliga större aktieägare har också åtagit att teckna sig för ett belopp uppgående till cirka 114 miljoner SEK i tillägg till deras pro rata andel, motsvarande totalt cirka 478 miljoner SEK, vilket utgör cirka 55 procent av Företrädesemissionen. Dessutom så har VD Per Brilioth och medlemmar av styrelsen och bolagsledningen i Bolaget åtagit att teckna sig för ett sammanlagt belopp om 16 miljoner SEK, cirka 2 procent av Företrädesemissionen.

Dessutom så har ett konsortium av vissa andra befintliga aktieägare och externa investerare lämnat garantiåtaganden avseende det återstående beloppet, motsvarande cirka 377 miljoner SEK.

Innan emissionen övergår bolaget från att vara registrerat i Bermuda till att vara registrerat i Sverige.

Uppdaterat: 2020-07-09

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss