Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Vitrolife AB

Vitrolife AB

Vitrolife AB
Gustaf Werners g. 2
421 32 Västra Frölunda

Hemsida:

www.vitrolife.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Vitrolife är en internationellt verksam medicinteknisk koncern. Vitrolife utvecklar, producerar och marknadsför produkter för fertilitetsbehandling.

Teckningsperiod:

8 juli 2021 - 8 juli 2021

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

626 MEUR

Teckningskurs:

368,92 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Apportemission riktad till säljarna av Igenomix S.L. som delbetalning.

Post:

Övrigt:

Vitrolife gör även en riktad emission.

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss