Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Vironova AB

Vironova AB
Smedjegatan 6 7tr
13134 Nacka

Hemsida:

www.vironova.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Bioteknik. Företagets första produkt är ett datorprogram som identifierar virus i mänskliga celler.

Teckningsperiod:

13 juni 2014 - 21 juli 2014

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

8,57 Mkr

Teckningskurs:

15 kr

Likviddag:

Tre bankagar efter utställd avräkningsnota.

Avstämningsdag:

7 juli 2014

Värdering:

Villkor:

Företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss