Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Venue Retail Group AB

Venue Retail Group AB

Venue Retail Group AB
Gustavslundsvägen 143
16751 Bromma

Hemsida:

www.venueretail.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Venue Retail Group är en ledande aktör inom segmentet accessoarer, reseeffekter och skor och i Norden med ett nätverk av 152 butiker. Efter en renodling av verksamheten under 2008 drivs verksamheten i de två affärsområdena Accessoarer och Rizzo genom de helägda kedjorna Accent, Morris och Rizzo med tillsammans 515 medarbetare.

Venue Retail Group AB hette tidigare Wedins Skor & Accessoarer AB.

Teckningsperiod:

27 oktober 2020 - 10 november 2020

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

94,5 Mkr

Teckningskurs:

0,10 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

22 oktober 2020

Värdering:

Villkor:

Företrädesrätt 11:2. Befintliga aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje på avstämningsdagen för deltagande i Företrädesemissionen innehavd aktie oavsett aktieslag. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av elva (11) nya B-aktier i Företrädesemissionen.

Post:

Övrigt:

Obs, datumen 1-15 december 2020 är dummy-datum, i skrivande stund har inga datum för teckningsperiod kommunicerats. Allt som är kommunicerat vad gäller datum är att en extra bolagsstämma ska hållas den 30 november 2020 där beslut ska tas om tid och villkor.

Emissionsgarantin, som uppgår till totalt 73,5 MSEK, består av en kombination av tecknings- och garantiåtaganden som har erhållits från de befintliga aktieägarna Tommy Jacobson AB (ägs av Bolagets styrelseordförande Tommy Jacobson), Trading House Scandinavia AB, Varenne AB och Leif Rahmqvist samt intressenterna Lars Fins (Bolagets VD) och Håkan Lundstedt (styrelseledamot i Bolaget) (tillsammans ”Garanterna”). De befintliga aktieägarna har åtagit sig att teckna sig för sin pro rata-andel i Företrädesemissionen.

Uppdatering: Datum för teckningsperioden är 27 oktober - 10 november 2020.

Uppdaterat: 2020-09-21

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss