Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Vaneo Capital AB

Vaneo Capital AB

Vaneo Capital AB
Kungsgatan 48
111 35 Stockholm

Hemsida:

vaneocapital.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Vaneo Capital är ett investeringsföretag som ska investera i aktier och andra finansiella instrument.

Teckningsperiod:

7 januari 2021 - 19 februari 2021

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

3,1 Mkr

Teckningskurs:

31 kr

Likviddag:

22 februari 2021

Avstämningsdag:

Värdering:

58,94 Mkr pre-money

Villkor:

Något oklart. Det står i memorandumet att emissionen är riktad till allmänheten, men även att inga avsteg görs från företrädesrätten för befintliga aktieägare. Vidare framgår att emissionen främst vänder sig till de som anmält intresse. Vidare vet bolaget på förhand hur många aktieägare bolaget kommer att ha efter emissionen, vilket omöjliggör att allmänheten kan teckna.

Post:

100 aktier, minimum 3500 aktier.

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss