Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Twiik AB

Twiik AB

Twiik AB
Djäknegatan 9
211 35 Malmö

Hemsida:

twiik.me

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Twiik erbjuder en app där personliga tränare och gym kan distribuera träningsprogram och instruktioner via video.

Teckningsperiod:

19 december 2022 - 2 januari 2023

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

6,88 Mkr + 0,8 Mkr

Teckningskurs:

0,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

15 december 2022

Värdering:

6,88 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 1:1. Varje befintlig aktie ger en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger rätt att teckna en (1) aktie.

Post:

Övrigt:

Sammantaget uppgår teckningsförbindelserna till cirka 2,8 MSEK, motsvarande cirka 41,0 procent av Företrädesemissionen. Garanter har lämnat garantiåtaganden med sedvanliga villkor som sammanlagt uppgår till cirka 4,1 MSEK, vilket motsvarar cirka 59,0 procent av Företrädesemissionen. Sammanlagt omfattas därmed 100 procent av Företrädesemissionen av teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Som ersättning för ingångna garantiåtaganden föreslår styrelsen en riktad nyemission till garanterna om cirka 0,8 MSEK.

För emissionsgarantierna utgår en garantiersättning, anpassad efter rådande marknadsläge, om 20 procent av det garanterade beloppet att erläggas genom en riktad nyemission till garanterna.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss