Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Twiik AB

Twiik AB

Twiik AB
Djäknegatan 9
211 35 Malmö

Hemsida:

twiik.me

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Twiik erbjuder en app där personliga tränare och gym kan distribuera träningsprogram och instruktioner via video.

Teckningsperiod:

8 juni 2022 - 22 juni 2022

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

12,08 Mkr + 2,42 Mkr

Teckningskurs:

3,60 kr per unit / 1,20 kr per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

3 juni 2022

Värdering:

8,06 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 3:2. Aktieägare erhåller en (1) uniträtt per en (1) innehavd aktie. Två (2) uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit. där varje unit består av tre (3) aktier och tre (3) teckningsoptioner av serie TO 2.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser om cirka 5,1 Mkr samt emissionsgarantier om cirka 3,3 Mkr.

Varje Teckningsoption av serie TO 2 berättigar till teckning av en (1) ny aktie till en teckningskurs som motsvarar 70 procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för Bolagets aktie på First North Growth Market under perioden tio (10) handelsdagar närmast före den 13 februari 2023, dock lägst 0,50 SEK (kvotvärdet) och högst 2,00 SEK. Nyteckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 13 februari 2023 till och med den 24 februari 2023.

Uppdaterat: 2022-06-03

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss