Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Tre Kronor Property Investment AB

Tre Kronor Property Investment AB

Tre Kronor Property Investment AB
Box 5130
102 43 Stockholm

Hemsida:

www.3krproperty.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Tre Kronor Property Investment består av en diversifierad portfölj med livsmedelsfastigheter, apotek samt statlig och kommunal verksamhet. Förvaltas av Catella Asset Management.

Teckningsperiod:

9 december 2019 - 9 december 2019

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

104,9 Mkr

Teckningskurs:

123,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

1 049,1 Mkr pre-money

Villkor:

Riktad emission via ett accelererat book building-förfarande anordnat av ABG Sundal Collier.

Post:

Övrigt:

Emissionen inleddes och avslutades på kvällen den 9 december 2019.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss