Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Tre Kronor Property Investment AB

Tre Kronor Property Investment AB

Tre Kronor Property Investment AB
Box 5130
102 43 Stockholm

Hemsida:

www.3krproperty.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Tre Kronor Property Investment består av en diversifierad portfölj med livsmedelsfastigheter, apotek samt statlig och kommunal verksamhet. Förvaltas av Catella Asset Management.

Teckningsperiod:

30 januari 2019 - 30 januari 2019

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

5 Mkr

Teckningskurs:

124 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

1 048 Mkr pre-money.

Villkor:

Riktad till Fogelvik NordVäst AB, betalning för fastigheter.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss