Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Transiro Int. AB

Transiro Int. AB

Transiro Int. AB
Karlavägen 40
114 49 Stockholm

Hemsida:

transiro.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Transiro erbjuder molnbaserade produkter för transportbranschen.

Teckningsperiod:

1 mars 2018 - 15 mars 2018

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

5,46 Mkr + 2,00 Mkr

Teckningskurs:

0,90 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

27 februari 2018

Värdering:

10,9 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:2.

Post:

Övrigt:

Uppdatering: Vid styrelsesammanträde idag den 28 februari 2018 fattade styrelsen i Transiro Int. AB (publ) beslut om att inte genomföra den tidigare kommunicerade företrädesemission om högst 5 464 931,40 SEK.

Transiro har inte lyckats komma överens med garanter för att garantera en större del av företrädesemissionen då det funnits skiljaktigheter om nivån för emissionskursen. Utställda teckningsrätter kommer att makuleras så snart som möjligt genom Euroclear Swedens försorg.

Bolaget avser att senast imorgon torsdag den 1 mars 2018 komma med förslag på en uppdaterad företrädesemission med nya villkor.

Uppdaterat: 2018-02-28

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss