Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Torslanda Property Investment AB

Torslanda Property Investment AB

Torslanda Property Investment AB
Box 5130
102 43 Stockholm

Hemsida:

www.torslandapropertyinvestment.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Torslanda Property Investment äger fastigheten Sörred 8:4 i Torslanda, Göteborg. Fastigheten är ett centrum för Volvo Personvagnars forskning och produktutveckling.

Teckningsperiod:

22 augusti 2019 - 22 augusti 2019

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

965 Mkr

Teckningskurs:

195,46 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Kvittningsemission riktad till dotterbolag till Söderport Holding AB, som ägs till lika delar av Nyfosa och Sagax, Kvittningsemissionen avser betalning för fastigheter.

Post:

Övrigt:

Affären meddelades den 10 juli 2019 och den 22 augusti ska beslutet formellt godkännas och tillträde beräknas ske den 1 oktober.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss