Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Tobin Properties AB

Tobin Properties AB

Tobin Properties AB
Humlegårdsgatan 19 A
114 46 Stockholm

Hemsida:

www.tobinproperties.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Tobin Properties affärsidé är att utifrån moderna människors behov utveckla bostäder med ett funktionellt och designmässigt djup.

Teckningsperiod:

17 januari 2018 - 31 januari 2018

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

52 Mkr

Teckningskurs:

20 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

15 januari 2017

Värdering:

Villkor:

Företrädesrätt 1:4. Stamaktieägarna erhåller en (1) teckningsrätt för varje på avstämningsdagen innehavd stamaktie där fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) stamaktie i företrädesemissionen.

Post:

Övrigt:

I samband med denna företrädesemission gör Tobin även en riktad emission.

Uppdaterat: 2018-01-16

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss