Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Tobin Properties AB

Tobin Properties AB

Tobin Properties AB
Humlegårdsgatan 19 A
114 46 Stockholm

Hemsida:

www.tobinproperties.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Tobin Properties affärsidé är att utifrån moderna människors behov utveckla bostäder med ett funktionellt och designmässigt djup.

Teckningsperiod:

12 januari 2018 - 20 januari 2018

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

150 Mkr

Teckningskurs:

20 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till Klövern AB.

Post:

Övrigt:

I samband med denna riktade emission gör Tobin Properties även en företrädesemission.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss