Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Tingsvalvet Fastighets AB

Tingsvalvet Fastighets AB

Tingsvalvet Fastighets AB
Biblioteksgatan 8, 3tr
111 46 Stockholm

Hemsida:

tingsvalvet.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Tingsvalvet Fastighets är ett fastighetsbolag som äger kontors- och handelsfastigheterna Mercurius 14 och Mercurius 16 belägna i Karlstads absolut bästa innerstadsläge.

Teckningsperiod:

4 juni 2022 - 30 juni 2022

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

340 Mkr

Teckningskurs:

100 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Apportemission riktad till säljarna av RetailFast Holding AB.

Post:

Övrigt:

Apportemissionen ska slutföras under juni, efter den 3 juni 2022.

Förutom denna apportemission gör Tingsvalvet även en företrädesemission.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss