Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Tingsvalvet Fastighets AB

Tingsvalvet Fastighets AB

Tingsvalvet Fastighets AB
Biblioteksgatan 8, 3tr
111 46 Stockholm

Hemsida:

tingsvalvet.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Tingsvalvet Fastighets är ett fastighetsbolag som äger kontors- och handelsfastigheterna Mercurius 14 och Mercurius 16 belägna i Karlstads absolut bästa innerstadsläge.

Teckningsperiod:

21 maj 2019 - 31 maj 2019

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

304 Mkr

Teckningskurs:

100 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

0 Mkr pre-money.

Villkor:

Post:

Minimum 55 aktier.

Övrigt:

Tingsvalvet Fastighets noteras på Spotlight den 14 juni 2019.

Bolaget planerar att dela ut 7,5 % per år med start det första kvartalet 2020.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss