Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Tingent AB

Tingent AB

Tingent AB
Regeringsgatan 74 4tr
111 39 Stockholm

Hemsida:

tingent.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Tingent är en konsultförmedlare inom tech.

Teckningsperiod:

24 april 2018 - 1 juni 2018

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

6 Mkr

Teckningskurs:

399,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

55,1 Mkr pre-money.

Villkor:

Post:

Minimum 13 aktier.

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss