Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Three Gates AB

Three Gates AB

Three Gates AB
S:t Hansgatan 35
621 56 Visby

Hemsida:

www.threegates.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Three Gates är en svensk spelutvecklare som gör spel för en global marknad.

Teckningsperiod:

13 februari 2018 - 1 mars 2018

Lista:

Nordic MTF

Emissionsbelopp:

6,5 Mkr

Teckningskurs:

7 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Kvittningsemission.

Post:

Övrigt:

Parallellt med denna kvittningsemission gör Three Gates även en företrädesemission på 18,4 Mkr.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss