Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Three Gates AB

Three Gates AB

Three Gates AB
S:t Hansgatan 35
621 56 Visby

Hemsida:

www.threegates.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Three Gates är en svensk spelutvecklare som gör spel för en global marknad.

Teckningsperiod:

13 februari 2018 - 1 mars 2018

Lista:

Nordic MTF

Emissionsbelopp:

18,4 Mkr

Teckningskurs:

7 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

8 februari 2018

Värdering:

9,2 Mkr pre-money, exkl den kvittningsemission som görs parallellt.

Villkor:

Företrädesrätt 2:1.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen är garanterad upp till ca 80 %, dvs upp till ca 14,7 Mkr, via teckningsförbindelser minst uppgående till ca 1,4 Mkr från större ägare, samt ett garantikonsortium syndikerat av G&W Fondkommission. Därmed är företrädesemissionen garanterad upp till ett belopp om ca 14,7 Mkr, motsvarande cirka 80 procent av emissionsbeloppet.

Parallellt med denna företrädesemission görs även en kvittningsemission på 6,5 Mkr.

Uppdaterat: 2018-02-13

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss