Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Three Gates AB

Three Gates AB

Three Gates AB
S:t Hansgatan 35
621 56 Visby

Hemsida:

www.threegates.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Three Gates är en svensk spelutvecklare som gör spel för en global marknad.

Teckningsperiod:

13 februari 2018 - 1 mars 2018

Lista:

Nordic MTF

Emissionsbelopp:

18,4 Mkr

Teckningskurs:

7 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

8 februari 2018

Värdering:

9,2 Mkr pre-money, exkl den kvittningsemission som görs parallellt.

Villkor:

Företrädesrätt 2:1.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen är garanterad upp till ca 80 %, dvs upp till ca 14,7 Mkr, via teckningsförbindelser minst uppgående till ca 1,4 Mkr från större ägare, samt ett garantikonsortium syndikerat av G&W Fondkommission. Därmed är företrädesemissionen garanterad upp till ett belopp om ca 14,7 Mkr, motsvarande cirka 80 procent av emissionsbeloppet.

Parallellt med denna företrädesemission görs även en kvittningsemission på 6,5 Mkr.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss