Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i THQ Nordic AB

THQ Nordic AB

THQ Nordic AB
Älvgatan 1
652 25 Karlstad

Hemsida:

www.thqnordic-investors.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

THQ Nordic är en växande spelförlagskoncern som erbjuder spel till många av marknadens plattformar. THQ Nordic hette tidigare Nordic Games.

Teckningsperiod:

8 november 2016 - 17 november 2016

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

200 Mkr (+ 200 Mkr i befintliga aktier) + 40 Mkr

Teckningskurs:

20 kr

Likviddag:

23 november 2016

Avstämningsdag:

Värdering:

1,2 Mdkr pre-money.

Villkor:

Vänder sig till institutioner och allmänheten i Sverige.

Post:

100 aktier, minimum 500 aktier.

Övrigt:

Obs: I skrivande stund har faktiska datum för teckningsperioden ännu inte kommunicerats.

THQ Nordic noteras på First North efter emissionen.

Pareto Securities är Global Coordinator and Sole Bookrunner, Avanza är Selling Agent och Baker & McKenzie är legal rådgivare.

Uppdatering: Teckningstiden är 8-17 november 2016. Första handelsdag på First North blir 22 november 2016.

De sex investerarna Didner & Gerge Fonder, Swedbank Robur Fonder AB, Handelsbanken Fonder AB, RAM ONE AB, Novobis AB och Lancelot Asset Management (”Cornerstone Investors”) har åtagit sig att under vissa villkor, innan den första handelsdagen i Bolagets B-aktier, och till samma pris som övriga investerare, förvärva 10 500 000 B-aktier för totalt 210 MSEK, motsvararande 14,6% av aktierna och 6,9% av rösterna i THQ Nordic efter Erbjudandet om bland annat Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo.

Uppdaterat: 2016-11-08

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss