Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i THiS Less-is-more Group AB

THiS Less-is-more Group AB

THiS Less-is-more Group AB
Grev Turegatan 27, 5tr
114 38 Stockholm

Hemsida:

thisgroup.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

THiS Group är ett bolag inom hälsa, välmående och livsstil.

Teckningsperiod:

20 juni 2023 - 10 juli 2023

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

10 Mkr

Teckningskurs:

3,50 kr per unit och aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

20 juni 2023

Värdering:

120 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 1:12. Aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt per varje (1) innehavd aktie som ägs på avstämningsdagen, och tolv (12) teckningsrätter ger rätten att teckna en (1) ny unit som består av en (1) aktie plus en (1) vederlagsfri teckningsoption.

Post:

Övrigt:

En teckningsoption ger rätten att teckna en ny aktie Serie B. Teckningskursen (Strike Price) innefattar VWAP (Volume-Weighted Average Price sv. volymviktat medelpris) under perioden 12 februari 2024 till 23 februari 2024, minus 50 %. VWAP räknas fram av aktuell marknadsplats. De nya aktierna ska tecknas och betalas under perioden 26 februari 2024 till 8 mars 2024.

Uppdatering: Teckningstiden förlängs till den 10 juli 2023.

Uppdatering: Emissionen blev tecknad till 3 Mkr.

Uppdaterat: 2023-07-26

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss