Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i THiS Less-is-more Group AB

THiS Less-is-more Group AB

THiS Less-is-more Group AB
Grev Turegatan 27, 5tr
114 38 Stockholm

Hemsida:

thisgroup.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

THiS Group är ett bolag inom hälsa, välmående och livsstil.

Teckningsperiod:

11 maj 2023 - 11 maj 2023

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

28 Mkr

Teckningskurs:

7,40 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Apportemission riktad till säljarna av Digitrust AB.

Post:

Övrigt:

Det känns väldigt oklart hur man ska uppfatta 28 Mkr och 7,40 kr. Tittar man på AllaBolag så saknar Digitrust AB intäkter.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss