Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Tectona Capital AB

Tectona Capital AB

Tectona Capital AB
Kaptensgatan 12
114 57 Stockholm

Hemsida:

www.tectona.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Tectona Capital har blivit känt för att investera i teak-plantage i Panama. Verksamheten har även utökats med fastighetsinvesteringar i Panama.

Teckningsperiod:

20 september 2017 - 4 oktober 2017

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

3,28 Mkr

Teckningskurs:

2 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

15 september 2017

Värdering:

23 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt för befintliga ägare.

Post:

Övrigt:

Uppdaterat: 2017-10-23

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss