Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i TC TECH Sweden AB

TC TECH Sweden AB

TC TECH Sweden AB
Pirgatan 13
374 35 Karlshamn

Hemsida:

tctech.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

TC TECH är ett teknikbolag som har utvecklat ett system för tillverkning av avancerade plastdetaljer. Företaget har en stark patentportfölj för en unik induktionsteknik som gör det möjligt att mycket snabbt och precist hetta upp och kyla ner material.

Teckningsperiod:

28 november 2018 - 12 december 2018

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

30 Mkr + 10 Mkr

Teckningskurs:

14 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

23 november 2018

Värdering:

180 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:6. Varje befintlig aktie berättigar till en (1) teckningsrätt och sex (6) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen om ca 30 MSEK är säkerställd via tecknings- och garantiåtaganden till 100 procent.

Uppdaterat: 2018-11-27

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss