Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Taurus Energy AB

Taurus Energy AB

Taurus Energy AB
Forskningsbyn Ideon
22370 Lund

Hemsida:

www.taurusenergy.eu

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Taurus Energy är ett forsknings- och utvecklingsbolag vars mål är att kommersialisera ett omfattande forsknings- och utvecklingsarbete kring etanolproduktion. Affärsidén är att via licensavtal överlåta rätten att använda metoden - patenterade mikrobiologiska processer - till etanolproducenter på en global marknad. Taurus Energy AB hette tidigare Taurus Petroleum AB.

Teckningsperiod:

19 december 2017 - 5 januari 2018

Lista:

Aktietorget

Emissionsbelopp:

14 Mkr

Teckningskurs:

1,30 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

15 december 2017

Värdering:

112 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:8. För varje aktie serie A i Taurus Energy som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt serie A. För varje aktie serie B i Taurus Energy som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt serie B. Åtta (8) teckningsrätter i respektive serie berättigar till teckning av en (1) ny aktie serie A eller serie B.

Post:

Övrigt:

Uppdaterat: 2017-12-28

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss