Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i TargetEveryOne AB

TargetEveryOne AB

TargetEveryOne AB
Karlavägen 65, 2tr
114 49 Stockholm

Hemsida:

/www.targeteveryone.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

IroTargetEveryOne är fokuserat på mobila meddelanden inom företagslösningar, främst inom marknadsföring och videomeddelanden. TargetEveryOne AB kallade sig tidigare VMSPlay och hette tidigare Ironroad AB.

Teckningsperiod:

2 februari 2012 - 16 februari 2012

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

13,9 Mkr

Teckningskurs:

7 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

30 januari 2012

Värdering:

Pre-money 53,6 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 1:4.

Post:

Övrigt:

Teckningsförbindelser från huvudägare har lämnats om teckning motsvarande 650 tkr. Vidare har garantiåtaganden om 13,25 mkr, motsvarande 95% av det totala emissionsbeloppet, erhållits från ett konsortium bestående av nya investerare samt befintliga aktieägare.

Uppdaterat: 2012-02-01

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss