Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i TagMaster AB

TagMaster AB

TagMaster AB
Kronoborgsgränd 11
164 46 Kista

Hemsida:

www.tagmaster.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

TagMaster är ett applikationsinriktat teknikföretag som utvecklar och säljer
avancerade radiofrekvensbaserade identifieringssystem (RFID) och
informationsprodukter för krävande miljöer.

Teckningsperiod:

14 maj 2019 - 28 maj 2019

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

41 Mkr

Teckningskurs:

0,80 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till ett begränsat antal svenska professionella investerare samt en internationell aktör. Största investerare är det franska investmentbolaget Alto Invest SA.

Post:

Övrigt:

Förutom denna riktad emission gör TagMaster även en företrädesemission.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss