Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i TagMaster AB

TagMaster AB

TagMaster AB
Kronoborgsgränd 11
164 46 Kista

Hemsida:

www.tagmaster.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

TagMaster är ett applikationsinriktat teknikföretag som utvecklar och säljer
avancerade radiofrekvensbaserade identifieringssystem (RFID) och
informationsprodukter för krävande miljöer.

Teckningsperiod:

14 maj 2019 - 28 maj 2019

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

98 Mkr

Teckningskurs:

0,80 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

10 maj 2019

Värdering:

163 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 3:5. En (1) befintlig aktie av serie B ger en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktier av serie B.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen är säkerställd till 90 procent genom teckningsförbindelser och garantier.

Förutom denna företrädesemission gör TagMaster även en riktad emission.

Uppdaterat: 2019-05-13

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss