Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i TagMaster AB

TagMaster AB

TagMaster AB
Kronoborgsgränd 11
164 46 Kista

Hemsida:

www.tagmaster.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

TagMaster är ett applikationsinriktat teknikföretag som utvecklar och säljer
avancerade radiofrekvensbaserade identifieringssystem (RFID) och
informationsprodukter för krävande miljöer.

Teckningsperiod:

9 maj 2017 - 24 maj 2017

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

36,9 Mkr

Teckningskurs:

1,10 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

8 maj 2017

Värdering:

184,5 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:5. En (1) befintlig aktie berättigar till en (1) teckningsrätt och fem (5) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen är till cirka 74 procent säkerställd genom teckningsförbindelser från befintliga aktieägare, styrelse och ledning samt garantiåtaganden.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss