Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i TagMaster AB

TagMaster AB

TagMaster AB
Kronoborgsgränd 11
164 46 Kista

Hemsida:

www.tagmaster.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

TagMaster är ett applikationsinriktat teknikföretag som utvecklar och säljer
avancerade radiofrekvensbaserade identifieringssystem (RFID) och
informationsprodukter för krävande miljöer.

Teckningsperiod:

5 maj 2015 - 19 maj 2015

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

8,5 Mkr

Teckningskurs:

0,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till investmentbolaget LMK Ventures AB.

Post:

Övrigt:

Samtidigt som denna riktade nyemission gör företaget även en företrädesemission.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss