Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Systemhus AB

Systemhus AB

Systemhus AB
Centralplan 15
111 20 Stockholm

Hemsida:

www.systemhus.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Systemhus har en projektportfölj bestående av ett antal utvecklingsprojekt inom hyresrätter. Systemhus AB hette tidigare Systematisk Kapitalförvaltning i Sverige AB.

Teckningsperiod:

7 december 2017 - 19 februari 2018

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

4,5 Mkr

Teckningskurs:

1,05 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

75 Mkr pre-money.

Villkor:

Post:

Övrigt:

Uppdatering: Systemhus förlänger teckningsperioden till den 19 februari 2018.

Uppdaterat: 2018-01-22

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss