Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Swedish Stirling AB

Swedish Stirling AB

Swedish Stirling AB
Gruvgatan 35 B
421 30 Västra Frölunda

Hemsida:

swedishstirling.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Swedish Stirling är ett svenskt miljöteknikföretag som vidareutvecklar stirlingteknologins enastående förmåga att omvandla värmeenergi till elektricitet. Företaget erbjuder olika lösningar för elproduktion. Swedish Stirling AB hette tidigare Ripasso Energy AB.

Teckningsperiod:

4 december 2017 - 15 december 2017

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

91,7 Mkr

Teckningskurs:

5 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

30 november 2017

Värdering:

305,7 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 3:10. En (1) befintlig aktie berättigar till erhållande av tre (3) teckningsrätter. Tio (10) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Emissionen är garanterad till ca 63 procent genom teckningsförbindelser utan kostnad för bolaget.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss