Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Swedencare AB

Swedencare AB

Swedencare AB
Per Albin Hanssons väg 41
214 32 Malmö

Hemsida:

www.swedencare.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Swedencare erbjuder produktlinjer inom hälsa och välbefinnande för husdjur.

Teckningsperiod:

31 mars 2021 - 1 april 2021

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

40 Mkr

Teckningskurs:

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Post:

Övrigt:

Swedencare förvärvar det amerikanska bolaget RxV Enterprises med dess helägda dotterbolag Rx Vitamins, en kosttillskottsspecialist med fokus på premiumvarumärken till husdjur. Köpeskillingen om totalt till cirka 200 miljoner SEK erläggs genom en kontantlikvid om cirka 160 miljoner SEK och en apportemission om totalt 95 542 aktier i Swedencare till säljaren vid tillträdet, vilket väntas ske den 1 april 2021.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss