Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Swedencare AB

Swedencare AB

Swedencare AB
Per Albin Hanssons väg 41
214 32 Malmö

Hemsida:

www.swedencare.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Swedencare erbjuder produktlinjer inom hälsa och välbefinnande för husdjur.

Teckningsperiod:

24 september 2020 - 25 september 2020

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

340 Mkr

Teckningskurs:

170 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

2 941,3 Mkr pre-money

Villkor:

Riktad emission via ett accelererat bookbuilding-förfarande anordnat av Pareto Securities.

Post:

Övrigt:

Swedencare inledde denna emission på ca 300 Mkr efter att marknaden stängt den 24 september 2020 och ska vara klar innan marknaden öppnar den 25 september.

Nyemissionen genomförs som en del i finansieringen av förvärven av det brittiska djurhälsobolaget Nutravet (UK) Limited och verksamheten i det amerikanska djurhälsobolaget Animal Pharmaceuticals Inc.

Uppdatering: Swedencare fick in 340 Mkr till 170 kr per aktie.

Uppdaterat: 2020-09-25

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss