Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Svenska Bergsbruk AB

Svenska Bergsbruk AB

Svenska Bergsbruk AB
Bergsmansgränd 22
791 73 Falun

Hemsida:

svenskabergsbruk.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Svenska Bergsbruks affärsidé är att skapa värden åt aktieägarna genom prospektering efter basmetallfyndigheter i Sverige och utveckla dessa mot gruvdrift. Svenska Bergsbruk AB hette tidigare Wiking Mineral AB.

Teckningsperiod:

14 september 2015 - 30 oktober 2015

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

6,8 Mkr

Teckningskurs:

1,04 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

10 september 2015

Värdering:

23,8 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 2:7. Aktieägare erhåller för varje befintlig (1) aktie två (2) teckningsrätter. Sju (7) teckningsrätter krävs för teckning av en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Uppdaterat: 2015-09-22

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss