Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB
Tillverkarvägen 16
187 66 Täby

Hemsida:

www.sens.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Sustainable Energy Solutions Sweden bygger och levererar energilösningar till fastighetsägare, energibolag och kommuner. Produkterna baseras i huvudsak på energilagring i borrhålslager samt energieffektiv distribution och återvinning av energi Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB hette tidigare IQS Energi Komfort AB.

Teckningsperiod:

1 november 2013 - 2 december 2013

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

4,6 Mkr

Teckningskurs:

63,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

6,16 Mkr pre-money och 10,76 Mkr post money.

Villkor:

Post:

Övrigt:

Det meddelas i samband med emissionen att en listning på lämplig marknadsplats planeras under våren 2014.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss