Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Surgical Science Sweden AB

Surgical Science Sweden AB

Surgical Science Sweden AB
Lilla bommen 4 B
411 04 Göteborg

Hemsida:

www.surgical-science.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Surgical Science är en ledande aktör inom mjukvara för medicinsk simulering.

Teckningsperiod:

20 januari 2021 - 21 januari 2021

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

322 Mkr

Teckningskurs:

98,30 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

3 390,8 Mkr pre-money

Villkor:

Riktad emission via ett accelererat bookbuilding-förfarande anordnat av Pareto Securities.

Post:

Övrigt:

Efter att marknaden stängt den 20 januari 2021 inledde Surgical Science en riktad emission på ca 300 Mkr som ska vara klar innan marknaden öppnar den 21 januari.

Emissionen genomförs främst för att finansiera förvärvet av Mimic Technologies Inc som offentliggjordes samtidigt.

Uppdatering: Surgical Science fick in 322 Mkr till 98,30 kr per aktie. Ett antal nya och befintliga svenska och internationella institutionella investerare, inklusive Aktia Asset Managent, Funds managed under the Lloyd Fonds brand, Handelsbanken Fonder, Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Nordea Asset Management, Swedbank Robur Fonder och TIN Fonder har tecknat aktier i den riktade emissionen.

Uppdaterat: 2021-01-21

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss