Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Surgical Science Sweden AB

Surgical Science Sweden AB

Surgical Science Sweden AB
Lilla bommen 4 B
411 04 Göteborg

Hemsida:

www.surgical-science.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Surgical Science är en ledande aktör inom mjukvara för medicinsk simulering.

Teckningsperiod:

1 juli 2019 - 17 juli 2019

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

120 Mkr

Teckningskurs:

172 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Apportemission, tecknas av säljarna av SenseGraphics, de två ägarna och medgrundarna Tommy Forsell och Daniel Evestedt genom sitt holdingbolag Landsnora Software AB.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss