Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Surgical Science Sweden AB

Surgical Science Sweden AB

Surgical Science Sweden AB
Lilla bommen 4 B
411 04 Göteborg

Hemsida:

www.surgical-science.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Surgical Science är en ledande aktör inom mjukvara för medicinsk simulering.

Teckningsperiod:

1 juli 2019 - 17 juli 2019

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

200 Mkr

Teckningskurs:

172 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad emission, tecknades av Andra AP-fonden, Fjärde AP-fonden, Handelsbanken Fonder, Humle Kapitalförvaltning, TIN Fonder och ytterligare ett par institutionella investerare.

Post:

Övrigt:

Surgical Science gör även en apportemission i samband med detta.

Uppdaterat: 2019-07-01

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss