Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Storytel AB

Storytel AB

Storytel AB
Birger Jarlsgatan 41A
111 45 Stockholm

Hemsida:

www.storytel.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Storytel-koncernen består av två delar, Streaming och Print. Inom affärsområdet Streaming erbjuds en abonnemangstjänst för ljudböcker och e-böcker under varumärket Storytel. Storytel AB hette tidigare Massolit Media AB. Massolit Media AB hette tidigare Finmetron AB.

Teckningsperiod:

7 juni 2013 - 12 juli 2013

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

3,59 Mkr

Teckningskurs:

1,05 kr per unit och aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

4 juni 2013

Värdering:

Pre-money 10,76 Mkr, eller 7,94 Mkr om man tar hänsyn till teckningsoption TO 3B.

Villkor:

Företrädesrätt 1:3. För varje innehavd aktie oavsett serie erhålls en (1) teckningsrätt (UR). För att teckna en unit krävs tre (3) teckningsrätter (UR). En unit består av en aktie serie B, en teckningsoption TO 1B samt en teckningsoption TO 2B, teckningsoptionerna erhålles vederlagsfritt.

Post:

Övrigt:

En unit består av en aktie serie B, en teckningsoption TO 1B samt en teckningsoption TO 2B.

Uppdatering: Villkoren har förbättrats genom att det nu även ingår en TO 3B i varje unit. TO 3B ger innehavaren rätt att för en (1) TO 3B teckna en aktie serie B till kursen 0,50 från och med den 1 augusti 2013 till och med den 30 september 2013. Vilket i praktiken blir att kursen per aktie i emissionen sänkts till 0,775 kr.

Uppdatering: Teckningstiden har förlängts till den 12 juli 2013.

Uppdaterat: 2013-07-03

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss