Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Stockwik Förvaltnings AB

Stockwik Förvaltnings AB

Stockwik Förvaltnings AB
Ortviksvägen 8
856 33 Sundsvall

Hemsida:

stockwik.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Stockwik Förvaltnings är ett investeringsföretag fokuserat på förvärv och förvaltning av svenska kvalitetsföretag. Stockwik Förvaltnings AB hette tidigare StjärnaFyrkant AB. StjärnaFyrkant AB hette tidigare Mobyson AB. Tidigare även Onetwocom, Freetel, Extended Capital Group, Lap Power Holding, Petro Arctic och Polargasintressenter.

Teckningsperiod:

3 juni 2020 - 3 juni 2020

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

5 Mkr

Teckningskurs:

37 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till säljaren av Admit.

Post:

Övrigt:

"Som tidigare offentliggjorts träffade Stockwik den 11 maj 2020 avtal om förvärv av samtliga aktier i Admit som ägs via bolag av styrelseledamoten Olof Nordberg (”Säljaren”). Köpeskillingen om 30 MSEK på skuldfri basis består av en kontantbetalning, en revers och en riktad nyemission av aktier i Stockwik. Enligt aktieöverlåtelseavtalet uppgår kontantbetalningen till 10 MSEK (före eventuell justering med ett belopp motsvarande Admits nettokassa/-skuld vid tillträdesdagen), reversen till 15 MSEK och de nyemitterade aktiernas teckningslikvid till 5 MSEK"

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss