Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i SpectrumOne AB

SpectrumOne AB

SpectrumOne AB
Kungsgatan 60
111 56 Stockholm

Hemsida:

spectrumone.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

SpectrumOne är fokuserat på mobila meddelanden inom företagslösningar, främst inom marknadsföring och videomeddelanden. SpectrumOne AB hette tidigare TargetEveryOne AB. TargetEveryOne AB kallade sig tidigare VMSPlay och hette tidigare Ironroad AB.

Teckningsperiod:

31 mars 2021 - 14 april 2021

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

160 Mkr

Teckningskurs:

3 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

26 mars 2021

Värdering:

Villkor:

Företrädesemission.

Post:

Övrigt:

151 Mkr av emissionen på 160 Mkr är säkerställd via teckningsåtaganden och garantier.

Emissionen görs för att betala köp av Eniro-aktier.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss