Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i SpectraCure AB

SpectraCure AB

SpectraCure AB
Magistratsvägen 10
226 43 Lund

Hemsida:

www.spectracure.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

SpectraCure är fokuserat på cancerbehandlingar med medicintekniska system med laserljuskällor och fotoreaktiva läkemedel, vilket benämns som “Interstitial Photodynamic Therapy”, PDT.

Teckningsperiod:

12 oktober 2018 - 30 oktober 2018

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

52,4 Mkr + 5,25 Mkr

Teckningskurs:

5,25 kr per aktie och unit

Likviddag:

Avstämningsdag:

10 oktober 2018

Värdering:

366,8 Mkr pre-money, exkl ev optioner.

Villkor:

Företrädesrätt 1:7. Sju (7) befintliga aktier i Bolaget berättigar till en (1) unit bestående av en (1) ny aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption.

Post:

Övrigt:

Nyemissionen är till ca 82 procent garanterad genom garantiförbindelser. Vid stort intresse kan emissionen utökas med 5,25 Mkr.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna tillförs SpectraCure ytterligare cirka 35,1 MSEK före emissionskostnader.

Två (2) teckningsoptioner av serie TO3 ger rätt att teckna en ny aktie. Teckningsoptionerna löper till och med den 29 november 2019 och inlösen kan ske under perioden 1 november 2019 till och med den 29 november 2019 till en lösenkurs motsvarande 6,50 SEK per aktie.

Uppdaterat: 2018-10-09

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss