Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Spago Nanomedical AB

Spago Nanomedical AB

Spago Nanomedical AB
Grev Turegatan 11 C
114 46 Stockholm

Hemsida:

spagonanomedical.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Spago Nanomedical utvecklar ett nanopartikelbaserat, tumörselektivt MR-kontrastmedel, SPAGO Pix, som har förutsättningar att kunna väsentligt förbättra cancerdiagnostik med MR (magnetisk resonanstomografi). Spago Nanomedical AB hette tidigare Spago Imaging AB.

Teckningsperiod:

4 oktober 2017 - 18 oktober 2017

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

48,7 Mkr

Teckningskurs:

8,50 kr per aktie och unit

Likviddag:

Avstämningsdag:

29 september 2017

Värdering:

73 Mkr pre-money, exkl ev optioner.

Villkor:

Företrädesrätt 2:3. En (1) befintlig aktie ger två (2) uniträtter och tre (3) uniträtter ger rätt att teckna en (1) unit.

Post:

Övrigt:

Den initiala emissionen omfattas av teckningsförbindelser på ca 29,1 MSEK samt ett garantiåtagande om ca 10 MSEK, totalt ca 39,1 MSEK motsvarande ca 80 % av emissionslikviden.

En (1) unit består av en (1) aktie och fyra (4) vederlagsfria teckningsoptioner.

Fem (5) teckningsoptioner berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget under perioden 11 – 22 mars 2019 med en rabatt om 30 % jämfört med volymvägd genomsnittlig aktiekurs i Bolaget under perioden 25 februari – 8 mars 2019 (dock lägst 8,50 SEK per aktie).

Uppdaterat: 2017-08-22

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss