Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Spago Nanomedical AB

Spago Nanomedical AB

Spago Nanomedical AB
Grev Turegatan 11 C
114 46 Stockholm

Hemsida:

spagonanomedical.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Spago Nanomedical utvecklar ett nanopartikelbaserat, tumörselektivt MR-kontrastmedel, SPAGO Pix, som har förutsättningar att kunna väsentligt förbättra cancerdiagnostik med MR (magnetisk resonanstomografi). Spago Nanomedical AB hette tidigare Spago Imaging AB.

Teckningsperiod:

20 november 2015 - 4 december 2015

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

22,8 Mkr

Teckningskurs:

11 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

17 november 2015

Värdering:

60,8 Mkr pre-money, exkl eventuella teckningsoptioner.

Villkor:

Företrädesrätt 3:8. Den som på avstämningsdagen var registrerad som aktieägare i Spago erhåller en (1) teckningsrätt i Spago för varje innehavd aktie. Teckningsrätterna berättigar innehavaren att med företrädesrätt teckna aktier, varvid åtta (8) teckningsrätter ger rätt till teckning av tre (3) nya aktier.

Post:

Övrigt:

Teckningsförbindelser motsvarande respektive ägares pro rata-andel har erhållits från ett antal större ägare samt vissa av styrelsens ledamöter. Teckningsförbindelserna representerar 26,3 procent av Företrädesemissionen. Spago har inte betalat någon ersättning för teckningsförbindelserna. Resterande del av Företrädesemissionen är garanterad genom att bolaget tecknat avtal med ett antal emissionsgaranter som kommer att teckna eventuella återstående aktier som inte omfattats av teckningsförbindelser och som inte tecknas och betalas i Företrädesemissionen. Spago har betalat marknadsmässig ersättning till emissionsgaranterna. Teckningsförbindelserna och emissionsgarantierna är inte säkerställda genom förhandsbetalning eller annan säkerhet.

Uppdaterat: 2015-11-17

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss