Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Spago Nanomedical AB

Spago Nanomedical AB

Spago Nanomedical AB
Grev Turegatan 11 C
114 46 Stockholm

Hemsida:

spagonanomedical.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Spago Nanomedical utvecklar ett nanopartikelbaserat, tumörselektivt MR-kontrastmedel, SPAGO Pix, som har förutsättningar att kunna väsentligt förbättra cancerdiagnostik med MR (magnetisk resonanstomografi). Spago Nanomedical AB hette tidigare Spago Imaging AB.

Teckningsperiod:

14 maj 2014 - 28 maj 2014

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

22,1 Mkr

Teckningskurs:

10 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

9 maj 2014

Värdering:

33,3 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 2:3.

Post:

Övrigt:

Bolaget har ingått teckningsförbindelser med aktieägare som motsvarar cirka 66 procent av företrädesemissionen.

Uppdaterat: 2014-05-14

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss