Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Spago Nanomedical AB

Spago Nanomedical AB

Spago Nanomedical AB
Grev Turegatan 11 C
114 46 Stockholm

Hemsida:

spagonanomedical.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Spago Nanomedical utvecklar ett nanopartikelbaserat, tumörselektivt MR-kontrastmedel, SPAGO Pix, som har förutsättningar att kunna väsentligt förbättra cancerdiagnostik med MR (magnetisk resonanstomografi). Spago Nanomedical AB hette tidigare Spago Imaging AB.

Teckningsperiod:

20 november 2012 - 5 december 2012

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

21 Mkr

Teckningskurs:

14,19 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 26 Mkr.

Villkor:

Riktad emission till institutioner och allmänhet. Fördelning kommer att göras för att få en så bred spridning som möjligt.

Post:

Övrigt:

Flera av de största aktieägarna i Accelerator har åtagit sig att teckna aktier i nyemissionen i förhållande till sitt innehav i Accelerator och vissa av dem har även gjort ytterligare teckningsåtaganden. Totalt har SPAGO erhållit teckningsåtaganden från Accelerators aktieägare till ett värde om 15 miljoner kronor. Utöver det har en särskilt inbjuden extern investerare åtagit sig att teckna aktier i nyemissionen till ett värde om 3 miljoner kronor. Detta innebär att nyemissionen är garanterad till cirka 86 procent.

Spago kommer under 2013 att noteras på Aktietorget. BTA från nyemissionen beräknas börja handlas på Aktietorget den 27 december 2012.

Uppdaterat: 2012-12-01

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss