Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Smart Energy Sweden Group AB

Smart Energy Sweden Group AB

Smart Energy Sweden Group AB
Hälleflundregatan 12
426 58 Västra Frölunda

Hemsida:

smartenergysweden.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Smart Energy är ett nystartat energiföretag i Göteborg som har som mål att genom enkla, miljövänliga tankstationer bli en ledande leverantör av bränslen till svenska folket. Smart Energy Sweden Group AB hette tidigare Caucasus Oil AB.

Teckningsperiod:

2 augusti 2019 - 19 augusti 2019

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

8,32 Mkr

Teckningskurs:

0,128 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

115,76 Mkr pre-money.

Villkor:

Riktad till GEM.

Post:

Övrigt:

När emissionen meddelades den 2 augusti 2019 skrev Smart Energy "Tecknas samtliga aktier blir utspädningseffekten för befintliga aktieägare maximalt 36,76 %. Minsta antal aktier som kan komma att ges ut är 65 000 000 st. och som mest 260 000 000 st. beroende på GEM:s täckningsgrad."

Uppdatering: GEM tecknade 65 000 000 aktier till 0,128 kr per aktie.

Uppdaterat: 2019-08-27

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss